Sprache Sprache Sprache Sprache Sprache Sprache

Regionalni-internacionalni muzej ženske kulture

 

Naša nova izložba

„RÜCK BLICK NACH VORNE. 1989 - 2019 - 2030"

očekuje vas u našem muzeju od 4. maja 2019.

Novu izložbu organizujemo povodom tridesetogodišnjice postojanja naše organizacije "Žene jednog sveta".

Kroz nju diskutujemo o nekoliko tema:

Kako globalizacija utiče na žene na saveru i na jugu?

Kako možemo da delujemo zajedno na izgradnju socijalne pravde i mira i pored postojanja kulturnih granica i društvenih konflikata?

1. Globalne mirgacije i njihov uticaj na žene
(izbeglištvo, migracije radi sklapanja braka ili zaposlenja);

2. Mirovni pokreti i saradnja preko "neprijatljskih granica";

3. Ekonomska nezavisnost i održivi razvoj;

4. Samoodređivanje u svakoj životnoj fazi.