Sprache Sprache Sprache Sprache Sprache Sprache

   Kako da dođete do muzeja

Muzej
Radno vreme i cena ulaznice

Radno vreme:

maj, jun, jul, septembar:
četvrtak, petak: 14-18h
subota, nedelja: 11-17h

avgust:
nedelja: 11-17h

oktobar:
nedelja: 11-17h

Kontakt telefon u toku radnog vremena: 0911 - 59 80 769.
Kontakt telefon van radnog vremena: 0911 - 98 205 464.

Grupna vođenja kroz izložbu se održavaju u periodu od maja do oktobra, nedeljom u 15h.
Individualna vođenja kroz izložbu se organizuju samo uz prethodnu najavu.


 

Članstvo

Da biste postali član naše organizacije, potrebno je da  sa nama sarađujete duži vremenski period.

 

 

 

 

 

 

Nastavi na "Pružite nam podršku"
Nastavi na "Saradnja"
Nastavi na "Organizacije za zaštitu i unapređenje ženskih prava"
Nastavi na "IAWM"
Nazad na "Početna strana"